Tohkai Japanese Restaurant
07/08/2015
Special
more detail


THANIYA BEAUTY CENTER
28/07/2015
พิเศษสุดรับวันแม่
more detail


AKRU
17/07/2015
ark us for hair help!
more detail


THANIYA BEAUTY CENTER
08/07/2015
พิเศษ ช่วงนี้เท่านั้น
more detail


พื้นที่ว่างให้เช่า
09/01/2014
พื้นที่ว่างให้เช่า ทำเลทองบนถนนสีลม สนใจติดต่อด่วน 02-231-2244 ต่อ 102,525,523
more detail


  เชิญเลือกชมสินค้าและบริการมากมาย ใน Thaniya Plaza มีรายละเอียดสินค้ามากมายให้ได้ตัดสินใจ
 
     
   
 
THANIYA GOLF FAIR 2015
SALE UP TO 50%
กลับมาอีกครั้งแล้ว กับมหกรรมลดราคาของสินค้ากอล์ฟ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 12 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การค้าธนิยะพลาซา ชั้น G


 
     
THANIYA GOLF FAIR 2015

SALE UP TO 50%

กลับมาอีกครั้งแล้ว กับมหกรรมลดราคาของสินค้ากอล์ฟ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 12 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การค้าธนิยะพลาซา ชั้น G

 
   

 

ประวัติ และความเป็นมา

ธนิยะกรุ๊ป (THANIYA GROUP) ได้ดำเนินการพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จนมาในปี พ.ศ. 2533 ได้จัดทำโครงการธุรกิจสำคัญคือ ธนิยะพลาซา (THANIYA PLAZA) บนถนน สีลม โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 เป็นที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของธนิยะกรุ๊ป โครงการ ธนิยะพลาซา เป็นอาคารสูง 29 ชั้น โดยชั้น 1-4 ของอาคาร เปิดเป็นพื้นที่ให้เช่าเป็นห้างร้าน ชั้น 5-29 ของอาคาร เปิดเป็นพื้นที่ให้เช่าเป็นสำนักงาน,บริษัท ธนิยะกรุ๊ปยังคงพัฒนาและขยายธุระกิจต่อเนื่องจนถึงอีกหนึ่งโครงการสำคัญ คือพัฒนาขยายอาคาร THANIYA BUILDING เป็น THANIYA PLAZA BTS WINGซึ่งเป็นโครงการอาคารสูง 11 ชั้น โดยชั้น 1-3 ของอาคาร เปิดเป็นพื้นที่ให้เช่าเป็นห้างร้าน ชั้น 4-11 ของอาคาร เปิดเป็นพื้นที่ให้เช่าเป็นสำนักงาน,บริษัท ที่ซึ่งรวมร้านค้าชั้นนำมากมาย ด้วยการสร้างทางเชื่อมต่ออาคารชั้น 2,3 เข้ากับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (ศาลาแดง) เพื่อเอื้ออำนวยให้แก่ลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบาย อีกทั้งยังเป็นอาคารที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบเพื่อเน้นความสะดวกสบายและความปลอดภัยสูงสุด ธนิยะกรุ๊ปได้เพิ่มมาตราการดำเนินงานการให้บริการ ให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้ามากที่สุด ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ทางธนิยะกรุ๊ปได้ยึดถือเสมอมา 
Home | New & Update | Thaniya shopping Guide | Exhibition | Gallery Link | Document | Contact US | Site Map